Høringssvar fra Sandnes kommune

Dato: 09.12.2021

Vedlagt er høringssvar fra Sandnes kommune.

Vedlegg