Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 474054

Dato: 03.11.2021

Det bør ikke være mulig for skoler å "pålegge" barn lekser. Skoledagene er lange nok og man bør ha mulighet til å regulere egen fritid og behov for hvile.