Høringssvar fra Datatilsynet

Dato: 20.12.2021

Vedlagt finner dere høringssvar fra Datatilsynet.

Vedlegg