Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 412569

Dato: 09.09.2021

Lekser hører til en gammeldags skoleform hvor barna hadde en helt annen hverdag og fritid enn de har i dag. Jeg mener barnas fritid med familien skal være fri, fri til å planlegges av respektive familie. Opplæring skal ske på skolen av faglig dyktige lærere som kan pedagogikk, fremgangsmåter, fag, mm. Fler barn kommer falle bakpå om mer og mer av opplæringen legges til foreldrenes ansvar hjemme i fritiden.
av alle konflikter vi har i heimen så er merparten om lekser, hva leksen er, at den må gjøres, at planen ikke stemmer med hva lærer sagt, at jeg forklarer feil, at jeg ikke skjønner hvordan lærer mener leksen skal gjøres, osv. å lovpålegge mer av dette er å skape mer konflikter i hjemmet og som sagt fler barn som ikke får tilgodegjort seg riktig opplæring og kompetanse.
hilsen

Therese

Mamma til 3.