Høringssvar fra Helse Fonna

Dato: 14.12.2021

Se vedlagte høringssvar fra Helse Fonna

Vennlig hilsen

Sondre Gunleiksrud

Lærling koordinator / Paramedic

Avdeling for utdanning og kompetanse

52 73 21 59

Helse Fonna HF

Vedlegg