Høringssvar fra Rørentreprenørene Norge - Rogaland