Høringssvar fra Stranda

Dato: 17.12.2021

Vedlagt ligger Stranda kommune sitt høyringssvar

Vedlegg