Høringssvar fra St. Olavs hospital HF

Dato: 24.01.2023

St. Olavs hospital har allerede sendt et høringssvar, og sender nå et utvidet høringssvar vedr denne saken.

Vennlig hilsen

Birger Endreseth

Fungerende Fagdirektør

St. Olavs hospital HF

Vedlegg