Høringssvar fra Folkehelseinstituttet

Dato: 11.01.2023

Hei,

Vedlagt følger Folkehelseinstituttets høringssvar.

Vennlig hilsen

Elisabeth Hagen

Prosjektleder

Avdeling rådgivning e-helse

Folkehelseinstituttet

Postboks 222-Skøyen, 0213 Oslo

Mob: 943 05 717

www.fhi.no

Vedlegg