Høringssvar fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Dato: 26.01.2023

Pasientenes prøvesvar i nasjonal kjernejournal

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som jobber med folkehelse, forskning på hjerte- og karsykdommer og demens, og er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

Nasjonalforeningen for folkehelsen støtter forslag om å tilgjengeliggjøre laboratorie- og radiologisvar til helsepersonell og innbyggere i nasjonal kjernejournal. Vi mener dette vil være et viktig tiltak for at helsepersonell raskere skal kunne yte bedre og raskere helsehjelp. For personer med demens vil det også være fordelaktig at prøvesvarene sammenstilles på ett sted, som er tilgjengelig for behandlere og også for pasientens pårørende.

Nasjonalforeningen folkehelsen mener det er viktig at pasienter får tilgang til resultatene av laboratorie- og radiologiundersøkelser raskt. Det er viktig at det sikres et godt system for å at pasienten kan diskutere innholdet og betydning av prøvesvarene med ansvarlig lege uten unødig opphold. Prøvesvarene av slike undersøkelser er ofte beskrevet i et medisinsk fagspråk, og å ha mulighet til å diskutere betydningen av svarene med behandlende lege kan bidra til at pasienten får bedre informasjon om det fulle kliniske bildet, oppfølging av symptomer og eventuell behandling.

Med vennlig hilsen

Mina Gerhardsen
Generalsekretær