Høringssvar fra Helse Midt Norge RHF

Dato: 26.01.2023

HMN støtter forslaget om forskriftsendring fordi dette åpner opp for mulighetene for å dele data på tvers av juridiske enheter og med pasient noe som er i tråd med vår strategi. Vi anser det som viktig at pasientens mulighet for å få innsyn og regulere innsyn i egne data er viktig framover, samtidig er det viktig å ta hensyn til etiske problemstillinger som dukker opp knyttet til deling og klinikernes erfaringer med tidspunkt og situasjon for når data skal deles.

Når det gjelder implementering av løsning i tråd med det nye juridiske forslaget er det viktig at denne gjøres på en slik måte at den blir funksjonell for de som bruker selve løsningen og at den kan integreres med f.eks. journalløsninger som finnes i ulike deler av helsetjenesten. HMN er også opptatt av at man reduserer behovet for datadublering og dublering av funksjonalitet. Det må sikres at man ikke implementere funksjonalitet som gjør at like data kan tolkes forskjellig i forskjellige løsninger. Forskjellige løsninger må oppfattes som kompatible både for helsepersonell og pasienter. De tekniske løsningene må være basert på internasjonale standarder og understøtte samhandling.