Høringssvar fra Sørlandet sykehus HF

Dato: 20.01.2023

På vegne av Sørlandet sykehus HF oversendes vedlagt høringssvar.

Vedlegg