Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund

Dato: 25.01.2023

Norsk Sykepleierforbund takker for muligheten til å avgi høringssvar i denne

saken. Vi hilser endringen i pasientjournalloven velkommen, da det er et viktig

skritt for å kunne tilgjengeliggjøre helseopplysninger for helsepersonell og

pasienter/brukere selv.

Med Vennlig hilsen

Lill Sverresdatter Larsen

Forbundsleder

Bente Lüdemann

Fagsjef