Høringssvar fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Dato: 26.01.2023

Universitetssykehuset Nord-Norge takker for muligheten til å gi høringssvar. Vedlagt er det innspill fra Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Personvernombudet og Laboratoriemedisin samlet i ett dokument.

Vedlegg