Høringssvar fra Interregionalt forum for digital patologi (Patologiforum)

Dato: 23.01.2023

HØRINGSUTTALELSE: Pasientens prøvesvar i kjernejournal

Nedenfor finnes høringsuttalelse fra Patologiforum. Se vedlegg.

Vedlegg