Høringssvar fra Erlend Bakke

Dato: 27.10.2022

KJERNEJOURNALEN MÅ OPPFYLLA SPRÅKLOVA

Dei skjematiske løysingane som kjernejournalen inneber for pasienten, må oppfylla føresegnene i lov om språk (språklova). Det inneber i fyrste rekkje at desse løysingane må vera like funksjonelle og omfattande på nynorsk som på bokmål.