Høringssvar fra Trondheim kommune

Dato: 14.11.2022

Prøvesvar er viktig informasjon å ha tilgjengelig i øyeblikkelig hjelp situasjoner, og forslaget slik det beskrives, støttes.