Høringssvar fra St. Olavs hospital HF

Dato: 18.01.2023

Det vise til vedlagte høringssvar fra St. Olavs hospital

vennlig hilsen

Runa Heimstad

Fagdirektør

Vedlegg