Høring — prøveprosjekter for pengespill på internett og andre elektroniske kanaler

Kultur- og kirkedepartementet og Landbruks- og matdepartementet har vurdert behovet for videre oppfølging av reglene for norske pengespill via Internett.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2005