Høringssvar fra Anonym

HØRING- RAMMEPLANENS INNHOLD OG OPPGAVER

Dato: 20.01.2017

Svartype: Med merknad

Høring- rammeplanens innhold og oppgaver,

Flott med en revidering av rammepalen. Dette gjenspeiler en tankegang om barnehagen som en dynamisk samfunnsinstitusjon. Akkurat som det kommer og går nye barn og voksne er det viktig med en tilpasning av lover og regler.

Som barnehage ansatt savner jeg mer tydelighet i forhold til:

  • Å sikre en jevnlig kompetanseheving og faglig innputt hos alle ansatte. Per dagsdato er det veldig tilfeldig hvem som får lov å delta på kurs, seminarer, møter på nettverksmøter utenfor barnehagen osv. Det finnes styrere som i veldig liten grad er opptatt av fornyelse av kunnskapen blant de ansatte. Dette kan føre til en stagnasjon og en dårlig kvalitet på barnehagetilbudet.
  • For at rammeplanen skal fungere som et velegnet arbeidsdokument er det nødvendig med å gjøre den tilgjengelig for alle ansatte i barnehagen. Dette gjøres blant annet ved at spesielt ledelsen (barnehagemyndigheter i hver kommune, styrere, fagledere og pedagogiske ledere) forplikter seg til å ta opp deler (etter behov og i forbindelse med f.eks. planlegging) jevnlig slik at hele personalet får innblikk i hva som forventes av hvert enkelt individ og ikke minst blir faglig dyktigere.
  • Å fastsette planleggingstid for de ansatte. Dette må komme tydelig, jeg opplever at i den del barnehager blir planleggingstid nedprioritert. (i noen barnehager har man delt opp denne tiden til enkelte halvtime nå og da)
  • Å gi en tydeligere beskrivelser av ansvar og roller for personalet. Med dette mener jeg at det er behov for å rydde i stillingsbeskrivelser som: pedagogisk leder, barnehagelærer osv.
  • Å tydeliggjøre arbeidet med mangfold og medvirkning.
  • Større fokus på tilvenningsperioden spesielt med tanke på nyankomne barn og familier med flyktnings bakgrunn.
  • Å tydeliggjøre betydning av forholdet mellom prinsippet om metodefrihet- og ansvar med utgangspunkt i føringene fra rammeplan og lovverk, spesielt i forhold til hvordan man skal sikre et inkluderende miljø for barn og familier med lite kjennskap til norsk språk og i systemet i sin helhet.