Høringssvar fra Edland barnehage

Refleksjon over høyringsutkastet.

Dato: 19.01.2017

Svartype: Med merknad

Ny rammeplan er kortare og mer konkret, er tydeleg på årsplanens innhald. Bra at barnas beste kjem så godt fram.

Me saknar ein tydeligare forankring i barnehageloven, med paragrafane tydlegare framstilt. Ref. den "gamle" planen. Ellers heng alt i lause lufta... Samfunnsmandatet kjem ikkje så tydeleg fram, det er spredd utover i planen. Bør vera samla på ein plass, og ha eit eige avsnitt om verdigrunnlaget.planen har lange setningar som inneheld mykje "politikerspråk". Den gamle var lettere å skjønne for alle. Me går for ein tydeleigare plan.

Me synes samarbeidet barnehage- heim er uklart i avsnitt 4.

Me synes det er lite om leiken, læring og danning har fått stor plass. leiken er grunnlaget for både læring og danning i barnehagen! Negativt at det er så stor fokus på vaksenstyring i kvardagen. 

Det er store krav til ressurser i den nye planen. Blir det satsa på meir pengar og bemanning? Det ser og ut som barnehagelæraren må bruke meir tid på kontoret. Det er ikkje bra.

Helsing oss i Edland barnehage