Høringssvar fra Anonym

Eikk, religion, filosofi

Dato: 20.01.2017

Svartype: Med merknad

Jeg er barnehagelærer og har lest utkast til ny rammeplan. Vil kommentere punktet, " bli kjent med kristen tro og kulturarv og andre religioner og livssyn som er i barnehagen." 

Jeg mener at det må ligge et vurderingsansvar hos personalet om hva som egner seg å formidle til barnehagebarn ut fra deres modning og evne til å forstå.