Høringssvar fra Brakamoen Barnehage SA

Enig i forslag som foreligger

Dato: 01.11.2016

Svartype: Med merknad

Fantastisk fornøyd med skal og må! Fokus på medvirkning, progresjon, opplevelse og læring, De yngste barna og tilvenning. Blir lettere å synliggjøre hva barnehagen er god og dårlig på, lettere for foreldre, ansatte og eiere å stille krav, tilbakemelde, være konkrete. lettere for eiere å styre!

Samarbeidsutvalget i Brakmaoen Barnehage SA, 1 nov.16