Høringssvar fra Aurora steinerbarnehage

Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Dato: 13.01.2017

Svartype: Med merknad

Aurora steinerbarnehage stiller seg bak Steinerbarnehageforbundets høringssvar. Samtidig håper jeg dere ser filmen  Barndom av Margreth Olin som viser barnas egen stemme  hvordan de vil ha sin hverdag og sin utdanning..