Høringssvar fra Bremanger kommune

Høyringsuttale frå Bremanger kommune

Dato: 20.01.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg