Høringssvar fra Anonym

Bemanningsnorm i barnehage. Klesgodtgjørelses q

Dato: 21.10.2016

Svartype: Med merknad

Dette har vært opp til diskusjon  mange ganger.........

Jeg savner fremdeles minimumskrav til bemanning i barnehage. Da tenker jeg ikke pedagoger,  men de andre.

I disse økonomiske stramme tider, viser sjefene kun til  loven, og forholder seg til det. Vi må kunne vise til lovverket med krav til andre ansatte og antall barn i barnehage også.

En annen  ting er faktisk  bekledning. Det er faktisk helt utrolig at de ansatte i barnehage ikke får utdelt arbeidsklær. Klesgodtgjørelses pr dags dato er en sørgelig dårlig vits.......