Høringssvar fra Anonym

Dato: 20.01.2017

Svartype: Med merknad

Etter mange års arbeid som barnehagelærer har jeg denne kommentaren: Jeg synes begrepet omsorg for barn er grunnleggende for arbeid i barnehager. Ikke minst fordi det er så mange små med plass nå som trenger god  omsorg i praksis Jeg synes dette er et område som glipper i utkastet til rammeplan. Dette bør synliggjøres mer, og ikke drukne i flotte ord om fagområder.