Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringssvar fra Fitjar kommune

Tilbakemelding på høyring - framlegg til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver

Dato: 19.01.2017
Svartype: Med merknad

Vedlegg