Høringssvar fra Anonym

Merknad til fagområde Etikk, religion og filosofi

Dato: 20.01.2017

Svartype: Med merknad

Etikk, religion og filosofi

Som det framgår av av teksten så har vi et et samfunn preget av livssynsmangfold og det er også tilfelle i de fleste barnehager.

Teksten sier at "barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kristen tro og kulturarv og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen og i lokalsamfunnet". 

Dette er et meget ambisiøst mål og vil ikke være mulig å gjennomføre i praksis.

I barnehagen vil det ofte være mange livssyn representert samtidig blant foreldrene. Det er kristne, agnostikere, humanetikere, muslimer, katolikker, barn hvis foreldre tilhører Jehoveas vitner med flere. Hvordan skal personale klare å formidle et budskap om mange ulike livssyn på en balansert og forståelig måte til barn fra 1. til 5 år? Ikke en gang på barneskolen har de et slikt krav om at læreren skal gi barna kjennskap til de ulike livssyn som foreldrene til barna eller som er representert i lokalsamfunnet.

I dagens barnehage med økt grad av medvirkning fra foreldre er det ikke vanskelig å se for seg at dette kan føre til mange konflikter mellom foreldre og barnehagen, mellom foreldrene og dermed mellom barna. Således vi tiltaket kanskje virke mot sin hensikt.

Barnehagen bør være et møtested hvor det er plass til alle, og må bygge på felles grunnverdier som respekt, likestilling, menneskerettighetene og barnekonvensjonen. Vi skal leve sammen uansett livssyn og det er de felles grunnverdiene som skal bidra til dette.

Livssynet til foreldrene bør ikke være et tema i barnehagen. Det er foreldrenes oppgave å opplyse sine barn om livssyn og etterhvert vil det bli et tema på skolen når barna har blitt eldre. 

De andre punktene under fagområde har en mer filosofisk tilnærming til tema med at man skal undre seg over ulike måter å forstå ting er mer i tråd med hva som personale vil kunne gjennomføre og som praktiseres i dag. 

Men at personalet skal bidra til at barna blir kjent med kristin tro og kulturarv og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen og i lokalsamfunnet, lar seg ikke gjennomføre på en balansert og god måte og vil kanskje føre til mange konflikter og skillelinjer som vi ikke ønsker skal være til stede i barnehagen.