Høringssvar fra Askøy kommune

Askøy kommunes høringsuttalelse vedr. forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Dato: 13.01.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg