Høringssvar fra Anonym

Bærekraftig utvikling

Dato: 20.01.2017

Svartype: Med merknad

Jeg er barnehagelærer og har lest utkast til ny rammeplan. Jeg er opptatt av at både barnehage og skole kan ha som mål å bevisstgjøre nye generasjoner om at det er viktig å ta vare på matjorda vår. Synes det burde være et konkret punkt i den nye rammeplanen.