Høringssvar fra Elisabeth G Tipple

Utelatt profesjons tittel, kvalitetssikring i barnehagen

Dato: 07.12.2016

Svartype: Med merknad

Reagerer på at "Barnehagelærer/pedagog/fagarbeider" ikke er nevnt i forslag til ny rammeplan. Synes at det er feil å ikke nevne en viktig profesjon med bakgrunn i barnehageloven. Hva hadde skjedd om det hadde blitt utelatt på f.eks sykehus? eller skole? tenk å ikke nevne leger/sykepleiere eller lærer og elev i et sånt viktig arbeidsdokument.

For å heve status til barnehagelærer må en omtale oss som en viktig profesjon for barnehagen hva er barnehagen uten pedagogene? - da blir det en ren oppbevaringsplass og det ønsker vi jo ikke.

Dette gjelder og ansatte med fagbrev; barne og ungdomsarbeiderne.