Høringssvar fra Anonym

La leken leve - Bemannings- OG pedagognorm nå!

Dato: 19.01.2017

Svartype: Med merknad

Leken er det viktigste for barna. Her finnes det så mye læring, det er lysbetont og drevet av indre motivasjon. Vi som jobber i barnehage ønsker ikke det skolske velkommen, vi vil ha TID til hvert enkelt barn og til hele barnegruppen. Vi vil ha kompetent personale på jobb, da må det være et minstekrav med fagbrev og 50% barnehagelærere. Det er fremtidens voksne vi skal forme, og da må vi se til at det er MINIMUM 3 små barn pr voksen og MINIMUM 6 store barn pr voksen. Status å økes, og det gjøre ved å stille flere krav til de som skal jobbe med barn. 

Pedagogisk leder må få ha metodefrihet og selv få bestemme hva som er best for det enkelte barnet og barnegruppen, ikke eier. Ingen barn er like, og barn lærer ulikt. Vi barnehagelærere må derfor selv få frihet til å selv velge opplegg utfra hvordan vi best mulig kan la barna få oppleve mestring og læring, hver eneste dag. 

Så kjære Torbjørn og KD; vi må ha flere voksne på jobb, som vet HVA de skal gjøre og HVORFOR. Da klarer vi å møte barna bedre og ruste de til skolen. Det vil resultere i mindre frafall senere i utdanningsløpet og kanskje også til og med vil vi oppleve at færre barn blir sett på som "problembarn", da de allerede i barnehagen har fått bygd både selvfølelse og selvtillit til å takle den tøffe overgangen fra barnehage til skole. La oss kalle det god samfunnsøkonomi.