Høringssvar fra Andershaugen Barnehage

Melding om merknader

Dato: 20.01.2017

Svartype: Med merknad

FAGOMRÅDER

Der skulle vore mål for kvart fagområde. Sosialkompetanse kunne kome under fagområda

ANSVAR

Står ingenting om assistentar og barne og ungdomsarb.

MOBBING

Korleis jobbe med mobbing. Alle barnehagar må ha ein tiltaksplan

FØRSKULEBARNA

Korleis jobbar ein i forhold til førskulebarna. Kva og korleis skal vi jobbe i barnehagen med dette