Høringssvar fra Anonym

Bemmaningsnorm

Dato: 15.11.2016

Svartype: Med merknad

I Oslo kommune bla.annet har men en bemanningsnorm med 3 barn pr voksen under 3 år, og 6 barn pr voksen med barn over 3. Men hva med de private, jeg synes det bør bli lik bemanningsnorm. Det er ikke forsvarlig å øke antall barn og ha den samme bemanningen, tenk på sikkerheten, tryggheten og det å kunne ivareta ta hvert enkelt barn er viktig. Hvis bemanningen svekkes med flere barn er det større sjanse for høyere sykefravær, lavere trygghet hos barn og foreldre og det kan utvikle stress hos barn og for de ansatte som står igjen med flere barn og mindre ansatte på jobb.

Ja til høyere bemanning og en fast, lik bemanningsnorm hos både kommunen og de private.