Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringssvar fra Drammen kommune

høring ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Dato: 09.01.2017
Svartype: Med merknad

Viser til tidligere innsendt høringssvar, vedlagt den politiske saken.

Vedlegg