Høringssvar fra Anonym

Merknader

Dato: 20.01.2017

Svartype: Med merknad

Intensjonen med ny rammeplan er at den skulle vær kort  og konsis. Lett å lese , men jeg syns den er for ullen. Den bør være tydeligere. Den sier forlite om bemanning i bhg og assistenter og fagarbeider er også lite nevnt. Men eiere av bhg skal mer på banen og hvorfor det? 

Mer fokus på lek og læring. 

Bruke ordet foresatte og ikke foreldre. 

Står lite om barn med spesielle behov og hvem sine ressurser skal brukes for å nå alle " skal" målene når et enkeltbarn krever mer?