Høring om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringssvar fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet

Bufdirs svar på høringsuttalelse om forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Dato: 19.01.2017
Svartype: Med merknad

Vedlegg