Høringssvar fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet

Bufdirs svar på høringsuttalelse om forslag til ny forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Dato: 19.01.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg