Høringssvar fra Fiskeridirektoratet

Høring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Dato: 04.11.2016

Svartype: Uten merknad

ingen merknader fra Fiskeridirektoratet.

Mvh

Jørgen Meland

Personal- og organisasjonsutviklingsstaben