Høringssvar fra Audrey van der Meer

Høringssvar Prof. Audrey van der Meer/ Institutt for psykologi/ NTNU

Dato: 17.01.2017

Svartype: Med merknad

Nyere hjerneforskning viser at hjernen til de minste 0-3 år er mest formbar og har stor utviklingspotensiale. Aldri senere i livet vil vi lære og utvikle oss så mye på så kort tid. Det er derfor lettere å fremme læring og forebygge vansker gjennom tidlig innsats mens barna er små.

Barnehagen skal være mer enn en oppbevaringsplass med fokus på pass, kos og stell - og dette gjelder også for de aller minste barnehagebarna. Vi ønsker at barnehagen skal være en læringsarena hvor hvert enkelt barn gjennom lek blir stimulert og utfordret på sitt nivå. Dette krever kvalifiserte småbarnspedagoger som forstår hvordan hjernen til de minste fungerer og som kan tilby varierte opplevelser gjennom bruk av alle sansene, kroppen, språk og mellommenneskelige relasjoner.