Høringssvar fra Andslimoen barnehage

Høringssvar ny Rammeplan for barnehagen

Dato: 20.01.2017

Svartype: Med merknad
  • Bra at det stilles flere krav iforhold til at det brukes Skal og ikke bare bør.
  • Flott at rammeplanen har en kortere, men likevel tydelig versjon.
  • Bra at det er kommet med egen tema om "Tilvenning" og "Overganger". Det er viktige temaer.
  • Å lære barn å omgås andre på en god måte (sosial kompetanse) er viktig. Det bør derfor fremheves ved å gi det tidig plass i rammeplanen.
  • Det er nødvendig at det blir lovbestemt krav til bemanningsnorm slik at det sikres god voksentetthet. Små barn utvikles i nære relasjoner med andre mennesker, og da må det være nok antall og kompetente voksne tilstede hver dag.