Høringssvar fra ATV/ Klubbleder, Barnehagene i Kåfjord

Tilbakemelding på høringsutkast

Dato: 19.01.2017

Svartype: Med merknad

*Lekens betydning bør utdypes i veiledningsmateriell. Lekens betydning og hva som preger leken er mer usynelig og læring mer tydelig

*Overgang barnehage skole bør merkes med: Barnehage og skole SKAL utveksle kunnskap... 

* Profesjon: Vi støtter oppom:Utdannningsforbundet har signalisert at det må jobbes med at ansvaret til profesjonen synes svekket.