Høringssvar fra Elverum kommune

Høringssvar fra Elverum kommune

Dato: 17.01.2017

Svartype: Med merknad

Tydeligere styringsdokument?

 • Ja, det mener vi. Tilsynsmyndigheten kan f.eks ha større mulighet for å føre tilsyn i forhold til det pedagogiske innholdet. (§2 i barnehageloven)
 • Det er blitt mer komprimert
 • Tydeligere krav til ansatte i barnehagene, på alle nivå ved at det nå står «skal» og ikke «bør»
 • Mer forpliktende + at det er bra med samarbeidet eier-styrer-ped.leder. Sammen skal de ulike aktørene se til at Rammeplanen innfris.
 • Tydeligere ift samarbeid med hjemmet

 

 • Velegnet arbeidsdokument?
 • Ja, men stadig mulighet for metodefrihet/ansvar. Nyttig med veilednings/kompetansehefter.
 • Mange «skal» ift hva personalet og barnehagen skal, ikke «bør» som tidligere.
 • Vi lurer imidleritd på hva som er forskjellen på «personalet» og «barnehagen»
 • De yngste barna er ikke godt nok ivaretatt. Etterlyser et eget kapittel om de aller yngste (1 åringene) selvom det er gjort et forsøk på å implementere det i det øvrige, f.eks i «overganger»

 

 • Ivaretagelse av det brede samfunnsmandatet?
 • Vi mener det. Alle individ, kulturer og grupper er ivaretatt.
 • Gode punkt i forhold til verdier, barndom, demokrati, mangfold, gjensidig respekt, likestilling og likeverd, bærekraftig utvikling, livsmestring
 • Utjevne sosiale ujevnheter er fortsatt her, som i dagens rammeplan – det er bra

 

Områder for veiledningsverktøy:

 • Arbeidsmåter (kreativitet og improvisasjon)
 • Digital kompetanse
 • Barns medvirkning
 • De yngste barna
 • Danning
 • Filosofiske samtaler og undring       

To behov for oppretting:

 • «Foresatte» istedenfor «foreldre», da det er ikke alle barn som har foreldre som sine nærmeste omsorgspersoner. Apropos samfunnsmandatet. Samfunnet speiler seg i barnehagen, og det er mange ulike leveformer i Norge i dag. Ikke alle lever tetteste på mor og/eller far.
 • MORO, GLEDE OG HUMOR er fraværende i dokumentet – det mener vi er uheldig. I utkastet til det forrige Rammeplanutvalget ved Eriksen Ødegård (2014) var dette med. «Det skal være moro å gå i barnehagen». Dette er en forutsetning for at barn skal lære, oppleve tilhørighet, erfare det gode samspillet, utvikle en lekekompetanse og trives. At det er gøy, motiverende og lystbetont i læringsforløpet (i vid forstand – les: formell og uformell læring) må være på plass skal være optimalt for et barn.