Høringssvar fra Anonym

For høye ambisjoner

Dato: 20.01.2017

Svartype: Med merknad

Jeg er barnehagelærer og har lest utkast til ny rammeplan. Utkastet har svært mange SKAL om hva personalet skal gjøre. Jeg er ikke i tvil om at et pedagogisk utdannet personale kan gjennomføre det som forventes, men det vil skje på bekostning av å gi barna en god barndom.

Jeg anbefaler at den nye rammeplanen mykes opp, og at det gjøres et utvalg mellom å bruke Skal og Kan. Slik den fremstår nå er den for ambisiøs.