Høringssvar fra Distriktsbarnehagene Tromsø kommune

Høringsuttalelse.

Dato: 20.01.2017

Svartype: Med merknad

 

Pkt 1 og 2.

Kommer klart frem hva barnehagen skal inneholde og hvilke oppgaver den har. Korte og konkrete kapitler.

Pkt 5.

Positivt at mat- og måltidsaktiviterer  kommet med i fagområdet kropp,bevegelse, mat og helse.

Pkt 6. Ansvar og roller.

Positivt at det fortsatt skal være styrer i barnehagene. Ønsker en presisering om hvem som kan inneha i stillingen og hvordan tilstedeværelsen til styrer skal være. Vi mener at styrer må være daglig tilstede i barnehagen, noe som ikke er tilfelle enkelte kommuner med andre organisasjonsmodeller som f.eks har fagledere/fagansvarlige i barnehagen. Fagledere/fagansvarlige er ikke nevnt i rammeplanen.

Oppgavene til de ulike rollene i barnehage er forøvrig godt beskrevet.