Rapport fra visitasjonsgruppen - arbeidsgruppen som har vurdert politiets behov for utvidet adgang til visitasjon av kjøretøyer

Arbeidsgruppen som har vurdert politiets behov for utvidet adgang til visitasjon av kjøretøyer på offentlig sted for å avdekke ulovlige våpen (Visitasjonsgruppen), legger med dette frem sin rapport.

Rapport fra visitasjonsgruppen

Arbeidsgruppen som har vurdert politiets behov for utvidet adgang til visitasjon av kjøretøyer på offentlig sted for å avdekke ulovlige våpen (Visitasjonsgruppen), legger med dette frem sin rapport.

Utredningen er enstemmig.

Oslo, 27. september 2001

Stein Ulrich

Anne Grøstad

Annicken Iversen

Roger Andresen

Ragnar Auglend

Målfrid Høivik

Magne Svor