Høringssvar fra Den norske legeforening

Dato: 14.12.2021

Svartype: Med merknad

Takk for muligheten til å kommentere på endring av blåreseptforskriften §4.

Det at det i god tid legges til rette for kontrollert innføring av nye legemidler til behandling av Covid 19 støttes. Legeforeningen forstår at de faglige anbefalingene som skal ligge til grunn for behandling ennå ikke er utarbeidet, men at de vil komme. Det blir viktig at disse anbefalingene forankres i det kliniske miljøet, blant de som skal stå for forskrivning. Det vil bidra til å gi de begrensende anbefalingene legitimitet, både hos klinikerne og hos befolkningen forøvrig.