Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 15.12.2021

Svartype: Med merknad

Det burde være måte på hvor stor makt man skal ilegge Helsedirektoratet. Nå må man begynne å gjøre det som er best for pasienten og deres helse og behandling av den. Hvor har det blitt av sunn fornuft!!