Høringssvar fra Hansen

Dato: 05.09.2022

Jeg stemmer for at kontanter fortsatt skal være gyldig betalings middel.