Høringssvar fra Privat

Dato: 14.11.2022

Støtter Forbrukers rett til å betale i kontanter.


Dette var velkomment og fornuftig. Vi er mange som bruker og ønsker å bruke kontanter. Det gir for mange en bedre forutsigbar økonomi, å kunne handle med det du har i lommeboken, ved kortbruk mister man lett oversikten over egen økonomi og ikke alle er oppdatert på digitale betalingsløsninger.